Harmonogram dni wolnych od zajęć.

Dni ustawowo wolne od pracy:

Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2022r.

Ferie zimowe 30.01- 10.02 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna 06-11 kwietnia 2023r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych  23 czerwca 2023r.

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

(w tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze):

 

14.10.2022r

31.10. 2022r.

10.11.2022r.

27.03.2023r.

2.05.2023r.

25.05.2023r.

2.06.2023r.

9.06.2022r.