NAUCZYCIELE

  Pani Bogusława Olszewska – dyrektor szkoły, nauczyciel muzyki i plastyki

DYREKTORPan Jerzy Chilarski – wicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki i fizyki

Pan Marcin Cieślik – nauczyciel informatyki oraz zajęć technicznych

Pani Aneta Markiewicz – nauczycielka wychowania fizycznego

Pan Zdzisław Siemczyk – nauczyciel wychowania fizycznego

Pani Lila Kubicka  – nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie

Pani Anna Woźniak – pedagog szkolny

Pani Renata Herder – nauczyciel techniki, bibliotekarka wychowawczyni kl. VIIb

Pani Grażyna Rychlik – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Pani Renata Kasperska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, muzyki ,zajęć artystycznych oraz wychowania do życia w rodzinie.

Pani Anna Brychcy – nauczycielka j.niemieckiego

Pani Małgorzata Chilarska- nauczycielka j.polskiego, wychowawczyni kl. VIIa

Pan Sławomir Mazur- nauczyciel religii

Pani Marzena Cichowska – nauczycielka geografii

Pani Bernadeta Bajon – nauczycielka matematyki, wychowawczyni kl. VIII

Pani Alicja Stefanowska – nauczycielka matematyki, wychowawczyni kl. VI

Pani Beata Dziduch – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, przyrody oraz biologii

Pani Ewa Zdunek – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i  j.niemieckiego

Pani Monika Kempa- Bogdanowicz – nauczycielka j.polskiego, wychowawczyni kl. IV

Pani Aurelia Szymanowska – nauczycielka chemii

Pani Monika Bartków – nauczycielka j.angielskiego, wychowawczyni kl. V

Komentowanie wyłączone.

OdWiEdZiŁo NaS jUż:
Darmowy licznik odwiedzin
OsÓb