Nasza szkoła

„…decyzją pana Inspektora Wolsztyńskiego magistra Bambickiego zostałem delegowany z dniem 1 maja 1945 roku do Ciosańca z poleceniem zorganizowania Publicznej Szkoły Powszechnej…”

               Tak rozpoczyna się kronika szkoły w Ciosańcu, którą zaczął pisać pierwszy dyrektor szkoły Józef Raczyński. Nie założył on nowej księgi, ale wykorzystał istniejącą niemiecką kronikę szkoły, której najstarsze zapiski sięgają 1873 roku. Budynek szkoły w Cisiańcu po wojnie nie był uszkodzony. Pierwszą czynnością było usunięcie śladów po różnych przejściowo kwaterujących formacjach wojskowych. Wnętrze budynku zostało w ciągu kilku dni doprowadzone do stanu normalnego. Z dniem 15 maja 1945 r. rozpoczęła sie nauka szkolna w wyzwolonym Ciosańcu, uroczystość uświetniła akademia, na zakończenie której wszyscy zebrani odśpiewali „Rotę”. Do szkoły zgłoszono 25 uczniów i liczba ta wzrastała z każdym dniem, tak iż 1 lipca wynosiła 46 osób. Zorganizowano 2 komplety: dla analfabetów i drugi dla dzieci uczęszczających już gdziekolwiek do szkoły. Pierwsze wakacje rozpoczęły się w lipcu i trwały do 3 września 1945 roku. W nowym roku szkolnym zorganizowano 6 klas w szkole, a liczba dzieci w dniu 1 października wynosiła 111 dzieci i ciągle wzrastała. Pod koniec roku zaczęła działalność szkoła w Droninkach, a na początku 1946 roku szkoła w Bagnie. Tego samego roku w kwietniu ustalono stały Komitet Koła Rodzidzcielskiego, jego przewodniczącym został Mieczysław Wrzosek. Od początku istnienia szkoły rozpoczęto akcję dożywiania dzieci szkolnych, którą objęto 50 osób. Systematycznie odbywały się konferencje rejonowe dla nauczycieli, na których podagodzy mogli poszerzać i uzupełniać swoją wiedzę. Pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań uczniów służyło uruchomienie stałego kina w Domu Ludowym w Ciosańcu w lutym 1950 roku. W lutym 1951 roku otwarto w szkole pierwszą drużynę harcerską, która działała aż do 1992 roku organizując wiele wycieczek, ognisk i wieczornic. W roku szkolnym 1951/52 wprowadzono po raz pierwszy egzaminy ukończenia szkoły podstawowej, składały się one z części pisemnej i ustnej, a odbywały się w pierwszej połowie czerwca. Z dniem 1 marca 1954 roku kierownictwo przejął Kazimierz Mendykowski, który przybył z Babimostu. W 1957 roku otwarto w szkole w Cisańcu Szkołę Przygotowania Rolniczego, do której zapisało się 25 uczniów. W drugie tysiąclecie państwa polskiego szkoła weszła ośmiaklasowym systemem nauczania. Uczczono je licznymi akademiami, ogniskami harcerskimi i Pieszym Rajdem Studentów, którego trasa przemarszu przebiegała przez Ciosaniec. Wiosną 1968 roku ruszyły prace przy budowie pawilonu szkolnego, w którym aktywnie uczestniczyła społeczność Ciosańca. W październiku tego roku zakończono tynkowanie ścian i malowanie wnętrza, a już od listopada przybył nowy sprzęt do szkoły. W lipcu 1973 roku rozpoczęto rozbiórkę starego budynku szkolnego, w tym samym czasie rozpoczęto likwidację szkół w Bagnie i Spokojnej. Dalej trwają prace budowlane przy budynku szkolnym, szkoła pracuje w trudnych warunkach lokalowych, część pomieszczeń jest zastępczych. W pracach porządkowych przy otoczeniu szkoły pracuje młodzież. Lato 1976 roku było bardzo pracowite, gdyż przygotowywano nowy budynek szkolny na przyjęcie uczniów. W budynku „A” przybyło 7 izb lekcyjnych, szatnia, duże hole i toalety. Dnia 29 kwietnia 1979 roku zmarł nagle dyrektor szkoły Kazimierz Mendykowski, dzięki jego pracy powstała nowa i funkcjonalna szkoła. Od 20 sierpnia 1979 funkcje kierowniczą szkoły powierzono Łucji Niewiadomskiej. W dzień rozpoczęcia roku szkolnego odbywało się corocznie pasowanie na ucznia pierwszej klasy. Zabawy karnawałowe odbywały się przy współpracy Komitetu Rodzicielskiego, liczne wycieczki szkolne inicjują rodzice. 40 – lecie istnienia polskiej szkoły w Ciosańcu obchodzono bardzo uroczyście, zaproszono na nie bardzo wielu przyjaciół szkoły i gości. Rok szkolny 1986/87 otworzył przemówieniem nowy dyrektor Ireneusz Bachorski. Od marca 1993 roku występy w szkole zapoczątkowała Filharmonia Zielonogórska, kino objazdowe wyświetlało wiele ciekawych filmów, w tym ekranizację lektur szkolnych. Tradycyjnie szkoła obchodzi wiele imprez, między innymi: „Dzień Edukacji Narodowej”, „Andrzejki”, „Dzień Dziecka”, „Dzień Wiosny”, „Dzień Sportu Szkolnego”. Półwiecze istnienia szkoły w Ciosańcu obchodzono pod hasłem „50 lat minęło …”, a złożyły się na nie uroczysta akademia, na która przybyli zaproszeni goście, byli i obecni nauczyciele szkoły, absolwenci placówki i mieszkańcy. Następnie odbyło się spotkanie w szkole i zabawa taneczna. Dnia 14 sierpnia 1996 roku w wypadku samochodowym zginął dyrektor szkoły Ireneusz Bachorski. Z tego powodu w listopadzie odbył się konkurs na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciosańcu, wygrał go nauczyciel tejże szkoły który pełni swoją funkcję od 2 grudnia 1996 roku do dnia dzisiejszego. W pierwszej połowie listopada 1998 roku odbyła się kompleksowa wizytacja szkoły prowadzona przez Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze, Delegatura Wolsztyn, ostatnia przed reformą administracyjną kraju. Rok szkolny 1999/2000 rozpoczął reformę edukacji połączona ze zmianami organizacyjnymi placówki, szkoła stała się sześcioklasowa, powstały też dwa oddziały zamiejscowe Gimnazjum w Sławie, w obecnym roku szkolnym przybyły kolejne oddziały. W tym samym czasie Szkoła Podstawowa w Łupicach stała się punktem filialnym szkoły w Ciosańcu. Od 2000 roku istnieje w placówce pracownia informatyczna, która powstała dzięki sponsorom i zakupowi komputerów przez Radę Rodziców. Wychowankowie uczestniczyli w różnych kółkach przedmitowych i zajęciach sportowych, chętnie biora udział w akcjach przeciwko przemocy i chemicznych. Na podstawie Uchwały nr VI/41/03 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 marca 2003 roku powołano w Ciosańcu Zespół Szkół, w skład którego weszły: Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. 29 lipca 2003 roku odbył się konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Ciosańcu, który wygrał mgr Jerzy Chilarski. Z dniem 1 września na stanowisko wicedyrektora szkoły powołano mgr Bogusławę Olszewską . Dnia 1 września 2003 roku rozpoczął działalność Zespół Szkół w Ciosańcu- pierwszy zespół szkół w naszym powiecie. Uroczysta inauguracja działalności szkoły odbyła się 13 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Akademię zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Miasta Sława Cezary Sadrakuła i Sekretarz Gminy Danuta Pitrowska. Obecni byli także radni powiatowi, gminni i sołtysi wsi, których uczniowie chodzą do naszej szkoły. 13 października 2004 roku na boisku szkolnym nastąpiło oficjalne otwarcie budynku gospodarczego– szatni dla uczniów naszej szkoły. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Sekretarz Gminy Danuta Pitrowska, Dyrektor Zespołu Szkół w Ciosańcu Jerzy Chilarski i nauczyciel wychowania fizycznego Zdzisław Siemczyk. Następnie ksiądz Remigiusz Król poświęcił cały obiekt. Co roku uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wielu konkursach: ekologicznych i prozdrowotnych, przedmiotowych i sportowych. Od trzech lat organizujemy Mistrzostwa Gminy w Biegach Przełajowych, które cieszą się niesłabnącą popularnością.

Oprac. Małgorzata Chilarska

Komentowanie wyłączone.

OdWiEdZiŁo NaS jUż:
Darmowy licznik odwiedzin
OsÓb