Święto Pracy, Dzień Flagi i Święto Narodowe Trzeciego Maja

1, 2 i 3 maja to ważne święta dla historii i tożsamości Polski.

1 maja: Święto Pracy

2 maja: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą

3 maja: Święto Narodowe Trzeciego Maja – 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

„Witaj Majowa Jutrzenko”

Witaj majowa jutrzenko ,
Świeć naszej polskiej krainie ,
Ucieszymy cię piosenką ,
Która w całej Polsce słynie .
Witaj Maj , Trzeci Maj , u Polaków błogi raj ! ) x2

Nierząd braci naszych cisnął ,
Gnuśność w ręku króla spała ,
A wtem Trzeci Maj zabłysnął
I nasza Polska powstała .
Wiwat maj , piękny Maj , Wiwat wielki Kołłątaj !

Komentowanie wyłączone.

OdWiEdZiŁo NaS jUż:
Darmowy licznik odwiedzin
OsÓb