Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Drodzy Rodzice!

      Miło nam poinformować, że nasza szkoła w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymała 15 tys. złotych na wzbogacenie księgozbioru bibliotecznego, który przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Naszym celem jest zwiększenie atrakcyjności oferty biblioteki poprzez zakup nowości wydawniczych, większą dostępność do książek wartościowych, a

także popularnych wśród dzieci i młodzieży. Zależy nam na tym, aby to

uczniowie i Państwo, ich Rodzice  wskazali tytuły, po które chętnie sięgną, by je przeczytać. W ciągu najbliższych miesięcy w szkole będą realizowane różnorodne projekty, konkursy, wydarzenia, wspólne głośne czytanie. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do podjęcia także w domu indywidualnych działań i pokazywania swoim dzieciom, jakie korzyści płyną  z czytania.

Wszyscy chcemy zapewnić naszym dzieciom dobrą przyszłość i dobre wykształcenie. Książka jest jednym z najważniejszych środków w dziedzinie przekazywania wiedzy.

Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania.

Wyrobienie nawyku regularnego czytania i sprawienie, aby książki były dla dziecka ważne i kojarzyły się z rzeczą przyjemną, może udać się tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły. Czytanie rozwija sferę poznawczo-intelektualną, wzbogaca wartości moralno-społeczne, rozwija pamięć i wyobraźnię, zapewnia zdrowy rozwój emocjonalny dziecka oraz zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów.

O tym, jakie znaczenie mogą mieć dla dzieci książki, musimy pamiętać zarówno my, nauczyciele, jak i Państwo, Rodzice.

Czytanie:

– poprawia pamięć,

– ćwiczy mózg,

– wzbogaca słownictwo,

– uczy wyrażania uczuć,

– pomaga zrozumieć rzeczywistość,

– uczy rozumieć innych ludzi,

– dostarcza wiedzy,

– uczy przyswajania nowych wiadomości,

– ułatwia naukę,

– utrwala zasady ortografii,

– rozwija emocjonalnie,

– poprawia koncentrację,

– przyspiesza rozwój mowy u małych dzieci,

– rozwija umiejętności komunikacyjne.

Drodzy Rodzice, prosimy Was gorąco, abyście zachęcali swoje dzieci

do wypożyczania i czytania tych książek. Młodzi ludzie, w których zaszczepiamy miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości. Dajmy szansę naszym wychowankom, by wyrośli na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.

Komentowanie wyłączone.

OdWiEdZiŁo NaS jUż:
Darmowy licznik odwiedzin
OsÓb