Odbiór zaświadczeń

Szanowni Państwo Rodzice Absolwentów, Absolwenci!

Zapraszam Absolwentów do odbioru zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty w piątek 31 lipca od godz.8.30 do godz. 11.00. w szkole podstawowej.
Pozdrawiam. Bogusława Olszewska

Komentowanie wyłączone.

OdWiEdZiŁo NaS jUż:
Darmowy licznik odwiedzin
OsÓb