W związku z brakiem porozumienia pomiędzy rządem a związkami zawodowymi szkoła kontynuuje strajk.

25 kwietnia kursy autobusu szkolnego rano tylko 7:15 ze Spokojnej, powrót ze szkoły 12:30. Uczniom i przedszkolakom szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe.

Komentowanie wyłączone.

OdWiEdZiŁo NaS jUż:
Darmowy licznik odwiedzin
OsÓb