PODZIĘKOWANIA

Samorząd Szkolny bardzo dziękuje Radzie Rodziców za wsparcie finansowe- cukierki na Mikołajki i pierniki świąteczne :)) 

Komentowanie wyłączone.

OdWiEdZiŁo NaS jUż:
Darmowy licznik odwiedzin
OsÓb