Archiwum dnia 5 kwietnia 2019

RODZICE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIOSAŃCU

Autor: admin dnia 5 kwietnia 2019

Szanowni Państwo,

     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciosańcu informuje rodziców uczniów naszej szkoły o sporze zbiorowym zaistniałym pomiędzy Oddziałem ZNP w Sławie a mną jako pracodawcą. Podjęte rokowania w lutym i w marcu w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia nie przyniosły skutku. W związku z nieosiągnięciem porozumienia sporządzono protokół rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron, czyli Związku Nauczycielstwa Polskiego a Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Ciosańcu.  Konsekwencją zaistniałej sytuacji było referendum przeprowadzone w szkole, w którym  79 % biorących w nim udział nauczycieli i pracowników niepedagogicznych opowiedziało się za strajkiem, a 21% przeciwko. Wobec powyższego, w sytuacji ogłoszenia rozpoczęcia akcji strajkowej nasza szkoła będzie brała w niej udział.  Proponowany przez ZNP termin rozpoczęcia strajku to 8 kwietnia 2019r.

    Obecnie sytuacja jest „w zawieszeniu”, na bieżąco śledzę negocjacje pomiędzy MEN i rządem a związkami zawodowymi, które odbywają się w Warszawie; kolejna tura rozmów z dnia 5 kwietnia nie przyniosła konkretnych rozstrzygnięć i na razie brak porozumienia.

    Pełna informacja dotycząca funkcjonowania szkoły w sytuacji ewentualnego strajku pracowników będzie umieszczona na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym.

Proszę o śledzenie informacji.

     Mogę zapewnić Państwa jako dyrektor szkoły, że egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty zgodnie z obowiązującymi terminami zostanie na terenie naszej szkoły przeprowadzony bez większych przeszkód. W sytuacji strajku nie będą odbywać się typowe lekcje ani zajęcia przedszkolne, ale przedszkolakom i uczniom, którzy dotrą do placówki (autobus szkolny będzie kursował) postaramy się zapewnić opiekę świetlicową. Natomiast, jeżeli uznacie Państwo, że lepiej zatrzymać swoje dziecko w domu nie widzę przeszkód i na pewno odciąży to, trudne do przewidzenia na dziś, rozwiązania logistyczne. Jedno jest pewne – szkoła na pewno w tym czasie nie będzie zamknięta. Jestem przekonana, że ta sytuacja niepewności i napięcia znajdzie pozytywne i satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie.

Bogusława Olszewska

5 kwietnia 2019r.

OdWiEdZiŁo NaS jUż:
Darmowy licznik odwiedzin
OsÓb