Archiwum miesiąca Luty 2019

„Z MIŁOŚCI DLA ZDROWIA”

Autor: Ania Wozniak dnia 27 lutego 2019


     W ramach realizacji ogólnopolskiego programu pt. „Trzymaj Formę”, liderki programu przygotowały dwie akcje szkolne promujące zdrowe nawyki.

Z MIŁOŚCI DLA ZDROWIA część I

     Liderki programu „Trzymaj Formę” przygotowały pyszne, kolorowe oraz zdrowe kanapki. W holu głównym szkoły powstało stoisko, każdy chętny uczeń mógł wziąć udział w zabawie tzn. napisać swoje skojarzenie do hasła „ Chcę być zdrowy, sprawny i szczęśliwy, wiec…”,a następnie poczęstować się zdrową dawką witamin w postaci kanapki.

Z MIŁOŚCI DLA ZDROWIA część II

     Aby podkreślić jak ważna w codziennym życiu jest sprawność ruchowa, wysiłek fizyczny, liderki wraz z koordynatorami programu „Trzymaj Formę” przygotowały dwie godziny zabaw w niemalże nieustannym ruchu, zajęcia zorganizowane zostały dla uczniów klas I-III. W zabawie wzięły udział trzy drużyny: I drużyna „Gruszki”, II drużyna „Jabłka”, III drużyna „Truskawki”. Podczas zabaw ruchowych, uczniowie uczestniczyli  w wyścigach rzędów: kozłując piłkę, wykonując wskazane ćwiczenia, skacząc na jednej nodze, rzucając do celu, dbając o równowagę z wykorzystaniem woreczków itp. Po skończonych siedmiu rundach, wspólnie uczestniczyli w poczęstunku: pijąc wodę i jedząc owoce, a na koniec indywidualnie wykonywali wylosowane „sportowe polecenia”.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Autor: admin dnia 26 lutego 2019

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania,
 obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

  1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest  Szkoła Podstawowa w Ciosańcu  (adres: Ciosaniec 27, 67-410 Sława, adres e-mail: ciosaniec@poczta.onet.pl, numer telefonu: 68 356 76 05).
  • Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: Kinga Zduńska, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl, numer telefonu 575 001 161).
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

.

  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  • Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Prawo oświatowe oraz art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
  • Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Halowy turniej piłki nożnej dziewcząt

Autor: Aneta Markiewicz dnia 22 lutego 2019

Po zaciętej walce piłkarek nożnych, ostatecznie dziewczęta z Ciosańca zwyciężyły pokonując piłkarki ze Sławy i Starego Stracza.

CZYTAMY WIERSZE

Autor: admin dnia 19 lutego 2019

Do czytania poezji zachęca wystawa prac na korytarzu szkolnym. Przygotowali ją uczniowie klas szóstych do wierszy Zbigniewa Herberta „Pan od przyrody” i „Pudełko zwane wyobraźnią”. 

Do akcji czytelnictwa przyłączył się Samorząd Uczniowski, który przygotował gazetkę pod tytułem „Do biblioteki nie jest daleko”. Cenne sentencje i uwagi zachęcają do odwiedzenia biblioteki szkolnej.  

ZABAWA WALENTYNKOWO-KARNAWAŁOWA

Autor: Aniela Nawracała dnia 17 lutego 2019

POCZTA WALENTYNKOWA

Autor: Aniela Nawracała dnia 17 lutego 2019

Biblioteka

Autor: Aneta Markiewicz dnia 11 lutego 2019

Przedszkolaki cyklicznie odwiedzają Bibliotekę Publiczną w Ciosańcu. W listopadzie uczestniczyli w Dniu Pluszowego Misia. Spotkania z książką rozwijają wyobraźnię i zachęcają do czytania literatury dziecięcej. Dziękujemy pani Magdzie.

FILHARMONIA

Autor: Aniela Nawracała dnia 10 lutego 2019

Kochamy Was całym sercem

Autor: Aneta Markiewicz dnia 7 lutego 2019

„Kochamy Was całym sercem” pod takim hasłem w Domu Kultury w Ciosańcu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na małej scenie 31 stycznia zaprezentowały się przedszkolaki oraz wychowankowie pani Agaty. Dziękujemy rodzicom za pomoc.

5 LUTEGO 2019 DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU – DZIAŁAJMY RAZEM!

Autor: Aneta Markiewicz dnia 7 lutego 2019

     W ramach pamięci o dniach ważnych w profilaktyce, zostały zorganizowane warsztaty w klasie VII SP (4 spotkania). Po zakończonych zajęciach, siódmoklasiści przeprowadzili wywiady z chętnymi uczniami.  Każda osoba, która udzieliła odpowiedzi otrzymała jedną z kilku ulotek dotyczących hejtu. Ulotki zaprojektowane  i wykonane zostały przez uczestników warsztatów.

OdWiEdZiŁo NaS jUż:
Darmowy licznik odwiedzin
OsÓb