Archiwum dnia 3 maja 2018

Uroczysta Akademia z okazji Konstytucji 3 Maja

Autor: Aleksandra Knoska dnia 3 maja 2018

„Rocznica”

 

Stanisław Aleksandrzak

Trzeci Maja radością wiosenną wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał, Sztandarami biało-czerwonymi umaiła się Rzeczpospolita.

Umaiły się też pierwszym kwieciem łąki, pola i w ogrodach drzewa, Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny zgodnym chórem z ludzi rozśpiewał.

Rozpłynęła się już pieśń radosna głośnym echem po ojczystym kraju – Witaj, witaj, Majowa Rocznico, pamiętny Trzeci Maju.

OdWiEdZiŁo NaS jUż:
Darmowy licznik odwiedzin
OsÓb