Archiwum kategorii ‘Bez kategorii’

,,WOLNOŚĆ KRZYŻAMI SIĘ MIERZY’’

Autor: Martyna Kubacka dnia 12 listopada 2018

 

Obchody 100-lecia NIEPODLEGŁOŚCI w Ciosańcu

Autor: admin dnia 9 listopada 2018

 

BIAŁO – CZERWONO W NASZEJ SZKOLE

Autor: admin dnia 9 listopada 2018

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI W PRZEDSZKOLU W CIOSAŃCU

Autor: admin dnia 9 listopada 2018

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Autor: admin dnia 9 listopada 2018

Sześciolatki 7 listopada brały udział w turnieju BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK.

Zdobyliśmy 37 punktów – III miejsce

Autor: admin dnia 30 października 2018

UROCZYSTE POWIESZENIE KRZYŻA W NOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

Autor: Aniela Nawracała dnia 23 października 2018

 

23.10.2018r. 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Autor: admin dnia 23 października 2018

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

  1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa w Ciosańcu (adres: Ciosaniec 27, 67-410 Sława, adres e-mail: ciosaniec@poczta.onet.pl, numer telefonu: 683567605).
  2. W Szkole Podstawowej w Ciosańcu został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do szkoły. Zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej szkoły publicznej. Z kolei dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznej szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygniecie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotowi zapewniającemu obsługę informatyczną systemu rekrutacyjnego, z którym administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzeniem naboru do szkoły znajduje podstawę w przepisach ustawy – Prawo oświatowe. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych, gdy przystępuje do naboru.

ŻYWA LEKCJA HISTORII

Autor: Martyna Kubacka dnia 22 października 2018

 

 

NOWY SAMORZĄD

Autor: Aniela Nawracała dnia 13 października 2018

OdWiEdZiŁo NaS jUż: Liczniki na stonęOsÓb